สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
Event Details

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี : Children and Youth Council of Pathumtani

Sunday, 14 January 2018, 00:00


Event Description


[English below]
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมงาน Asia Pacific Youth Exchange Program Thailand 2018

Asia Pacific Youth Exchange Thailand (APYE) โครงการเยาวชนในความร่วมมือกับ Thailand Social Innovation Platform มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันเยาวชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม

APYE Thailand จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และยังรวมไปถึงการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในประเทศไทยระหว่างโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14-26 มกราคม 2561 โดยจะมีเยาวชนมาร่วมงานกว่า 180 คนจากมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ในโครงการนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับชุมชนในไทย เรียนรู้สกิลต่างๆที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

สมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้เพื่อเป็นหนึ่งในเสียงของเยาวชนจากเอเชียแปซิฟิก!

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.apyethailand.org/
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: http://bit.ly/AFJan2018
หมดเขตรับสมัครวันที่: 15 December 2017

---------------------------------------------------
Calling for Applications for Asia Pacific Youth Exchange Thailand 2018!

Asia Pacific Youth Exchange - Thailand supported by Thailand Social Innovation Platform aims to Empower Youth to achieve the Sustainable Development Goals through social innovation and entrepreneurship.

The 3rd APYE Thailand program will be held at the United Nations Conference Centre in Bangkok and Local Communities in Thailand from 14-26 January 2018, expecting the participation of 180 international delegates from 20+ countries around the world.

Through the program, youth delegates can have hands-on engagement with local communities, and gain necessary skills about social entrepreneurship.

Join us today to represent youth voice in Asia-Pacific!

For detailed information, please check out our website: http://www.apyethailand.org/
Application Link: http://bit.ly/AFJan2018
Deadline: 15 December 2017Event Place


สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี : Children and Youth Council of Pathumtani

ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี, 12000 Pathum Thani, Thailand
Leave a comment