OldTown Festival 2018

OldTown Festival 2018
Event Details

OldTown Festival 2018

OldTown

Friday, 13 July 2018, 10:00


Event Description


[English version below]

Trzecia Wojna Światowa spustoszyła świat ponad czterdzieści lat temu. W ruinach zniszczonych podmuchem atomowym miast Polski ludzie zbierają się w grupy, zwane Frakcjami, aby kultywować wspólne religie, prowadzić politykę, odzyskiwać przedwojenne zdobycze techniki, pielęgnować kulturę, albo po prostu - aby troszczyć się o siebie nawzajem w tym niegościnnym świecie. Śmierć niesie tu wszystko: pazury mutantów, kule z luf gangsterów, radiacja, promieniująca z pozornie niegroźnego stawu… W tej ponurej rzeczywistości jest jednak jedna przystań, do której prędzej czy później trafi każdy wędrowiec.

Miasteczko OldTown, położone niedaleko ruin dawnego Stargardu na północnym zachodzie Polski, na co dzień nie wyróżnia się niczym wyjątkowym. Sztuczna inteligencja imieniem IGOR, bojowe drony, chroniące niezbyt licznych mieszkańców przed czyhającym za murami niebezpieczeństwem, szpital, posterunek milicji, no i oczywiście ukochany bar HOMe - oto, co można w nim znaleźć. Jednak raz do roku odbywa się tu Pora Przybyszów, czyli wielkie wydarzenie, na które ściągają setki ludzi, nie tylko z terenów dawnej Polski, ale też z innych krajów, nawet zza mórz. Przybywają, by uprawiać handel, dyplomację, walczyć o władzę, ale też - a może przede wszystkim - celebrować życie. I robią to tak, jak ludzie przed Apokalipsą mogliby tylko pomarzyć…

Zapraszamy do udziału w Larpie OldTown 2018, międzynarodowej grze fabularnej. Jej scenariusz rozwija się nieprzerwanie od 12 lat, prowadzony przez Organizatorów i poddający się działaniom Graczy. Jest to największa tego rodzaju inscenizacja w Europie, w tym roku przygotowana na 100 godzin dla 1000 osób. Do ich dyspozycji oddany jest rozległy teren opuszczonego lotniska. Każdy Uczestnik z wykreowaną przez siebie postacią i własnym strojem wkracza do uniwersum w pełni oddającego rzeczywistość po Końcu Świata. Obozowiska, pojazdy, kostiumy, bronie, charakteryzacja i przedmioty codziennego użytku - wszystko to składa się na niesamowicie immersyjne doświadczenie postapokalipsy.

Całe wydarzenie, z okresem przygotowań i dodatkowych atrakcji, trwa tydzień. Mogą brać w nim udział jedynie osoby pełnoletnie.

Najczęściej zadawane pytania: http://tinyurl.com/faqot

Podręcznik Gracza: http://tinyurl.com/handbookot

Oceny uczestników: http://tinyurl.com/otreviews

Zapraszamy do dołączania do grup:

OldTown Świeża Krew - dla wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszym Larpie, a są nim zainteresowani:
https://www.facebook.com/groups/oldtownswiezakrew

OldTown Dyskusje - ogólna grupa dyskusyjna dla uczestników:
https://www.facebook.com/groups/OldTownDyskusje

OldTown International - grupa poświęcona międzynarodowej społeczności
https://www.facebook.com/groups/OldTownInternational

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę:
http://oldtownfestival.net/

W razie pytań prosimy pisać na nasz Fanpage lub na adres [email protected]

[English version]

The Third World War has laid waste to the world over forty years ago. In the ruins of Polish cities obliterated by the atomic blast people huddle together in groups called Factions, in order to cultivate religion, politics, culture, regain pre-war technology, or simply- take care of one another in this hostile world. Everything here brings death: mutants’ claws, bullets from the gangsters’ guns, radiation emanating from a harmless-looking pond… In this dreary reality there is one safe haven. Sooner or later every wanderer will wind up there.

The small town called OldTown, situated close to the ruins of what used to be Stargard in the North West part of Poland does not really stand out all that much. An artificial intelligence called IGOR, combat drones, protecting a small population against the dangers beyond the walls, a hospital, a militia station, and the beloved bar called Home - that is what can be found there. But once a year it hosts a great event that draws in hundreds of people, not only from what used to be Poland, but also from many other countries, even those from beyond the seas - the Season of Arrivals. They come to trade, carry out diplomacy, fight for power and also - perhaps most importantly - celebrate life. And they do it in ways people before the apocalypse could only dream of...

We are inviting you to participate in the Larp OldTown 2018, an international role-playing game. The script has been constantly developing for 12 years, led by the Organisers and influenced by the Players’ actions. It is the biggest staging of that type in Europe, this year prepared to last 100 hours for 1000 people. They will have an abandoned airport at their disposal. Each of the Participants enters an universe fully conveying the reality of the End of the World with a character of their own design and their own costume. The campsites, vehicles, costumes, weapons, stage makeup, everyday objects - all this makes up an incredibly immersive experience of the post-apocalypse.


The entire event, together with a period of preparations and additional attractions, lasts a week.


Frequently asked questions: http://tinyurl.com/faqot

Player’s Handbook: http://tinyurl.com/handbookot

Participants’ reviews: http://tinyurl.com/otreviews

We encourage you to join these groups:

OldTown International - a dedicated group for the international community:
https://www.facebook.com/groups/OldTownInternational

OldTown Świeża Krew (mostly PL) - for everybody who is interested in our larp but never participted in it: https://www.facebook.com/groups/oldtownswiezakrew

OldTown Dyskusje (mostly PL) - a general discussion group for the participants:
https://www.facebook.com/groups/OldTownDyskusje

To find out more visit our website:
http://oldtownfestival.net/

If you have any questions feel free to contact us via our Fanpage or e-mail: [email protected]Event Place


OldTown

, 73-110 Stargard, Poland  Buy tickets   View on Facebook

View more events at OldTown

Upcoming Events in Stargard


Leave a comment