นิทรรศการ Kinetic Art

นิทรรศการ Kinetic Art "Gadget Boy" ผู้ชายบ้าของเล่น


Save to Calendar

Event Details

นิทรรศการ Kinetic Art "Gadget Boy" ผู้ชายบ้าของเล่น

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Saturday, 4 June 2557, 15:00


Event Description


ผู้ชายบ้าของเล่น
Gadget Boys
นิทรรศการศิลปะโดย
ธีรพล หอสง่า / ธนรัช สิริพิเดช / วิวัฒน์ ภักดีธรรมาภรณ์ / เจษฎ์สฤษดิ์ แก้วรากมุข
คัดสรรโดย เตยงาม คุปตะบุตร
พิธีเปิดวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.

3-28 มิถุนายน 2557
ณ พีเพิ่ล แกลลอรี่ (P1-P3) ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณส้ม 089 915 9150

3-28 June 2014
Opening Reception on 4 June 2014 at 15.00
Tuesday – Sunday, 10.00 – 21.00 (closed on Mondays)
People Gallery (P1 – P3), 2nd Floor, Bangkok Art and Culture Center
For more information, please contact K. Som 089 915 9150Event Place


Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand
Leave a comment