Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu
Event Details

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu

Aydın Province, Turkey

Wednesday, 25 April 2018, 09:30


Event Description


25-27 Nisan 2018 tarihinde Aydın’da düzenleyeceğimiz Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu’na sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.

Hatıratlar, topluma mal olmuş insanların dönemine dair bilgileri de kaleme aldığı kişisel tarihleridir. Bu yönüyle de hatıratlar, önemli tarihi kaynaklardan biridir. Bunun yanında hatıratın bir dönemi anlamak özelliklerini belirlemek ve dönemler arasındaki geçişlerin siyasî, iktisadî, sosyal, dinî kısaca toplumun bütün hayat unsurlarına dair alanlarda önemli tanıklık etmiş olma özelliği vardır.

Sempozyum ile Osmanlı’da Cumhuriyet’e Hatıratların anlam dünyasını ortaya çıkaracak, Türk tarihinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin devamlılığına dair veriler toplanarak geniş bir külliyatla bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak bir veri oluşturulacaktır.

Disiplinler arası işbirliği esas alınarak hatıratlar hakkında bilimsel bilgi külliyatı oluşturulacak ve bilim dünyasına sunulacaktır. Sempozyumda sunulan veriler bilimsel bir çalışma disiplininde değerlendirilecek ve sempozyum sonrasında yayınlanacaktır.
Sempozyum Web Adresi: etkinlik.adu.edu.tr/ochusEvent Place


Aydın Province, Turkey

, ,View on Facebook

View more events at Aydın Province, Turkey

Upcoming Events in


Leave a comment